BETTER GROUP สนับสนุนส่งท้ายปัจฉิม

เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2564 กลุ่มบริษัทเบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) ร่วมสนับสนุนกิจกรรมปัจฉิมนิเทศและกิจกรรมงานวันเด็ก กับทางโรงเรียนโรงเรียนวัดลาย(ทวีปัญญา) บางพระครู อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยบรรยากาศภายในงานมีซุ้มกิจกรรม อาหาร ขนมหวานมากมาย พร้อมกิจกรรมให้ร่วมสนุกมากมาย

Related Posts

มิถุนายน 17, 2021

BWG ส่งขยะกลับบ้าน

Leave A Reply