ลูกค้าอ้างอิง

 • บริษัท อัคคีปราการ จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท ไทยแท้งค์เทอร์มินัล จำกัด
 • บริษัท เอิร์ธ เท็ค เอนไวรอนเมนท์ จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท วาย.อาร์.ซี.เท็กซ์ไทล์ จำกัด
 • บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท อินโดรามา ปิโตรเคม จำกัด
 • บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท ยูเอซีเจ (ประเทศไทย) จำกัด
 • บริษัท อีตัน อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด
 • บริษัท เอเชีย ซิลิโคนส์ โมโนเมอร์ จำกัด
 • บริษัท ซีเอ็มเค คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด
 • บริษัท ยูนิลีเวอร์ ไทย โฮลดิ้ง จำกัด
 • บริษัท ไคฮาระ (ประเทศไทย) จำกัด
 • บริษัท ไทยคูน เวิลด์ไวด์ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท ไทยอคริลิคไฟเบอร์ จำกัด
 • บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท ซาฟราน เคบิน ลำพูน จำกัด