จัดสัมมนาหัวข้อ “การจัดการกากอุตสาหกรรมให้ถูกต้องตามกฎหมาย”

เมื่อวันที่ 4 กรกฏาคม 2561 บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด(มหาชน) (BWG) ร่วมกับอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี จัดสัมมนาในหัวข้อ “การจัดการกากอุตสาหกรรมให้ถูกต้องตามกฎหมาย” ที่โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ต เซียร์รังสิต โดยมีวิทยากรจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม และ BWG ร่วมให้ข้อมูลทั้งเรื่องกฎหมาย และขั้นตอนการจัดการกากอุตสาหกรรมที่ถูกต้อง แก่ผู้ประกอบกิจการ โรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดปทุมธานี พร้อมร่วม Work Shop การขออนุญาตเข้าสู่ระบบ เรียกได้ว่าผู้ประกอบการต่างได้ความรู้ ความสนุก กันอย่างทั่วถึง

Related Posts

Leave A Reply