29 ม.ค. 2563 | การยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวน(Filing) ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนเป็นครั้งแรก(IPO) รวมถึงการนำหุ้นของ ETC (บริษัทย่อย) เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

  • Version
  • Download 1
  • File Size 187.17 KB
  • File Count 1
  • Create Date January 29, 2020
  • Last Updated February 15, 2021

29 ม.ค. 2563 | การยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวน(Filing) ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนเป็นครั้งแรก(IPO) รวมถึงการนำหุ้นของ ETC (บริษัทย่อย) เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

Leave A Reply