15 พ.ย. 2560 | ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 และเสนอชื่อบุคคลผู้มีคุณสมบัติ เหมาะสม เพื่อเสนอเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้า

  • Version
  • Download 0
  • File Size 47.18 KB
  • File Count 1
  • Create Date November 15, 2017
  • Last Updated February 17, 2021

15 พ.ย. 2560 | ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 และเสนอชื่อบุคคลผู้มีคุณสมบัติ เหมาะสม เพื่อเสนอเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้า

Leave A Reply