14 ส.ค. 2561 | แจ้งมติคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2561 ,นำส่งงบการเงินไตรมาส 2/2561 ,แต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ลาออก และการเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

  • Version
  • Download 0
  • File Size 56.17 KB
  • File Count 1
  • Create Date August 14, 2018
  • Last Updated February 17, 2021

14 ส.ค. 2561 | แจ้งมติคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2561 ,นำส่งงบการเงินไตรมาส 2/2561 ,แต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ลาออก และการเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

Leave A Reply