แบบฟอร์ม “แบบสอบถามเพื่อหาข้อบ่งชี้การเป็นบุคคลสหรัฐฯ (บุคคลธรรมดา) เฉพาะผู้ประสงค์นำหลักทรัพย์เข้าบัญชีผู้ออกหลักทรัพย์ (Issue Account)” และ “แบบสอบถามสำหรับตรวจสอบสถานะ FATCA (FATCA STATUS) เฉพาะบุคคลธรรมดา”


Version
Download 5
Total Views 21
Stock
File Size 129.49 KB
File Type pdf
Create Date 10/11/2022
Last Updated 10/11/2022
Download