หลักเกณฑ์และขั้นตอนการเสนอระเบียบวาระการประชุม และ เสนอชื่อบุคคล เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน)


Version
Download 16
Total Views 2
Stock
File Size 206.96 KB
File Type pdf
Create Date 04/10/2023
Last Updated 04/10/2023
Download